gps รถยนต์
gps รถยนต์ ติดจีพีเอส รถยนต์

gps รถยนต์ ติดจีพีเอส รถยนต์

 

gps รถยนต์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ติดตาม GPS แบบเปิดรหัสร่วมกับ สมาร์ตโฟนสำหรับติดตาม gps รถยนต์ บันทึกเส้นทาง ความเร็ว ตำแหน่งของรถขนส่ง โดยตรวจสอบตำแหน่งพิกัด ด้วยการรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS แล้วส่งข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอื่น ๆ จากซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ ที่ติดตั้งในสมาร์ต

โฟนด้วยการรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์ เคลื่อนที่เช่น GPRS มาจัดเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงตำแหน่งและเส้นทางของรถขนส่งบนแผนที่ โดยนำไปใช้งานกับผู้ประกอบ การน้ำดื่มทิพย์เขลางค์ แล้วใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพ จากผู้ใช้งานจำนวน 15 คน

ผลการศึกษาการประเมินความพึง พอใจต่อการใช้งานระบบด้านการแสดงผล มีการจัด หมวดหมู่ข้อมูลสำหรับแสดงผลอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 การใช้รูปแบบของตัวอักษร อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านประสิทธิภาพ ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความถูกต้องของ

การแสดงผลบนแผนที่อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านการใช้งาน แผนที่มีความถูกต้องอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความสะดวกในการ ค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80

จากการศึกษาพบว่าสามารถ นำไปใช้งานทดแทน การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ การติดตาม ที่มีจำหน่ายอยู่ได้และมีค่าใช้จ่าย ในการใช้งานที่ถูกกว่า ในการแสดงตำแหน่งของรถขนส่งบนแผนที่ ได้ถูกต้องเมื่อกำหนด ให้ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ในระยะเวลา 7 วินาที

ในยุคปัจจุบันนั้นทุก ๆ คน คงทราบและรู้จักกับ GPS กันเป็นอย่างดี เพราะเราใช้งาน GPS กันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนใน ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยี GPS ติดมาด้วยแทบทุกเครื่องเป็นปัจจัยหลักไป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่วันนี้เราอธิบายกันถึงเรื่อง GPS ติดตามรถ ที่มีทั้งแบบ รายเดือน และ ไม่มีรายเดือนกัน เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

หลักการทำงานคร่าวๆ | gps รถยนต์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบ GPS คือระบบที่สามารถระบุตำแหน่งคน, อุปกรณ์ หรือสถานที่ต่าง

 1. อุปกรณ์ส่งสัญญาณ : อุปกรณ์ที่สามารถระบุพิกัดที่อยู่และส่งสัญญาณออกไปยังดาวเทียมได้ ตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟน, อุปกรณ์ GPS ต่าง ๆ เป็นต้น
 2. ดาวเทียม GPS : ดาวเทียม GPS จะโคจรอยู่รอบ ๆ โลก เพื่อรับพิกัดจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ซึ่งมีจำนวนมากในปัจจุบัน และสามารถส่งพิกัดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
 3. ส่วนควบคุม : เช่น จานรับสัญญาณ, เสารับสัญญาณ ที่มีสถานีภาคพื้นดินตามจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วโลก ที่จะรับพิกัดมาแปลงลงบนซอฟต์แวร์ เพื่อแสดงผลให้สำหรับผู้ใช้งานเห็นในรูปแบบต่าง ๆ

ติด จี พี เอ ส รถยนต์

 

อุปกรณ์ GPS ที่เราถืออยู่ในมือนั้น จำเป็นต้องตัวรับสัญญาณ ดาวเทียม ซึ่งจะมีหน่วยการประมวลผล (CPU) ที่จะคอยแปลงรหัสสัญญาณพิกัด เพื่อนำมาใช้งานในโปรแกรมต่อไป ดังนั้นการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมต้องมีการใช้เครือข่ายเพื่อให้การรับส่งข้อมูลทำได้อย่างต่อเนื่อง

สรุปแล้วคืออุปกรณ์เราจะยิงสัญญาณ ออกไปยังดาวเทียม และดาวเทียมหลายดวงจะรับสัญญาณและสะท้อนกับ ดาวเทียมอีกหลายดวง เพื่อหาตำแหน่งที่รับสัญญาณที่ถูกต้อง และส่งกลับมาที่อุปกรณ์หรือสถานีภาคพื้น เพื่อแสดงตำแหน่งที่ อยู่บนพื้นโลกของเรานั้นเอง

จะใช้งาน จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตหรือไม่?

มาถึงตรงนี้ เราอาจะเริ่มสงสัยแล้วว่า และอุปกรณ์ของเรานั้นจะส่งสัญญาณออกไปได้อย่างไร และรับมาอย่างไร อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ GPS นั้นส่วนมากไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็ได้ แต่การส่งสัญญาณจะเป็นในรูปแบบยิงและรับ เป็นช่วง ๆ ซึ่งจะนำไปใช้งานในแบบที่เราไม่จำเป็นต้องการทราบที่อยู่ของเราแบบทุกย่างก้าว แต่ใช้เพื่อให้ทราบตำแหน่งปัจจุบันเพียงเท่านั้น

และดาวเทียมหลายดวงจะรับ สัญญาณและสะท้อน กับดาวเทียมอีกหลายดวง เพื่อหาตำแหน่งที่รับสัญญาณที่ถูกต้อง และส่งกลับมาที่อุปกรณ์ หรือสถานีภาคพื้น เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ บนพื้นโลกของเรานั้นเอง

ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อระบุ ตำแหน่งเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการนำทางได้ ส่วน GPS ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต จะสามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วและถี่มากขึ้น เพราะมีเครือข่ายสัญญาณ ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ตลอดเวลา จึงสามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้ใน การนำทางได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่า สถานที่นั้นสามารถรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่

เมื่อทราบการทำงานของ GPS กันแล้วก็เริ่มเข้าเรื่องกันได้เลย อย่างที่อธิบายไปข้างต้นนั้น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ GPS ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือ สัญญาณโทรศัพท์ จะสามารถส่งพิกัดตำแหน่งได้เป็นช่วง ๆ เท่านั้น ซึ่งการใช้งาน GPS ในปัจจุบันที่เรากันอยู่นั้น ต้องการความแม่นยำและแสดงให้เห็น การเคลื่อนไหวตลอดเวลาแบบ Real-Time นั่นเอง

ซึ่งการใช้งาน GPS ที่สามารถแสดงตำแหน่งที่ ตั้งได้ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการส่งสัญญาณที่ต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องใช้งานซิมการ์ดโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถ รับสัญญาณได้ตลอดเวลา และเมื่อใช้งานซิมการ์ดก็ จำเป็นต้องมีแม่ข่าย หรือเครือข่ายโทรศัพท์นั้น ๆ เราจึงจำเป็นต้อง จ่ายค่าเครือข่ายเหล่านั้นนั่นเอง

หลังจากที่เราอ่านสิ่งที่ผมอธิบายมาข้างต้น ก็น่าจะพอทราบกันได้บ้างแล้วใช้ไหมครับ ว่าความแตกต่างของมันอยู่ที่ การรับส่งสัญญาณได้ถี่แค่ไหน นั่นเอง หากคุณต้องการเพียงแค่ทราบตำแหน่งเป็นครั้งคราว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานแบบรายเดือน แต่หากคุณต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนและเป็น  ปัจจุบันก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายให้กับค่าบริการเครือข่ายดังกล่าว
เรามาดูข้อดี และ ข้อเสีย ของ GPS ติดตามรถ ไม่มีรายเดือน และ GPS ติดตามรถแบบที่เราจ่ายรายเดือนกัน

 

ติดตามรถ ไม่มีรายเดือน | gps รถยนต์

ข้อดี :

 • ไม่จำเป็นต้องจ่ายรายเดือน
 • อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานมาก เพราะอุปกรณ์จะส่งสัญญาณเป็นช่วง ๆ เท่านั้น

ข้อเสีย :

 • ไม่สามารถติดตามแบบ Real-Time หรือทราบตำแหน่งที่แน่นอนในปัจจุบันได้ (เพราะสัญญาณที่ส่งล่าสุด อาจจะเป็น 5-10 นาที ที่แล้ว
 • นำมาใช้เพื่อการนำทางไม่ได้ เพราะระบุตำแหน่งได้ช้าเกินไป อาจทำให้หลงทางได้ง่าย

 

GPS ติดตามรถ แบบรายเดือน

ข้อดี :

 • สามารถระบุตำแหน่งที่แม่นยำกว่า และเป็นปัจจุบันได้
 • สามารถนำไปใช้ในการติดตาม หรือ นำทางได้
 • ข้อเสีย :
  • จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กับเครือข่าย
  • จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงตลอดเวลา เช่น แบตเตอรี่ในมือถือ หรือในรถยนต์ ก็จะพ่วงกับแบตรถยนต์ เป็นต้น

  การใช้งาน GPS ติดตามรถ ทั้งแบบ จ่ายรายเดือน และไม่จ่ายรายเดือน นั้น ไม่ได้มีอันไหนแย่ไปกว่ากัน แต่เราควรทราบถึงการใช้งานของเราก่อนว่าจำเป็นหรือต้องการใช้ GPS ในรูปแบบใด หากเราต้องการทราบตำแหน่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

 • ก็ใช้แบบที่ไม่ต้องจ่ายรายเดือน แต่หากเราต้อง ใช้งานในการติดตาม หรือนำทาง ก็จำเป็นต้องใช้แบบจ่ายรายเดือนค่าใช้จ่ายของ GPS รายเดือนนั้น ในยุคนี้ ค่อนข้างถูกขึ้นมาก หากเทียบกับเมื่อก่อน เครือข่ายโทรศัพท์ในยุคปัจจุบันนั้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ไปแล้ว ดังนั้นส่วนมากจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ความแรงของสัญญาณรับส่ง เช่น 3G 4G และซอฟต์แวร์ นั่นเอง

 

สนใจติดต่อ GeniusGPS

jum-jim.com

gps ติดตาม รถ ยี่ห้อไหนดี
gps ติดตาม รถ ยี่ห้อไหนดี

gps ติดตาม รถ ยี่ห้อไหนดี  GPS ติดตามรถเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนำทางซึ่งสามารถระบุ

gps ติดตาม รถ ยี่ห้อไหนดี –  หรือดูตำแหน่งของรถยนต์ได้ ว่ามีการเคลื่อนที่เกิด ขึ้นหรือเปล่า สามารถดูได้ตลอดระยะเวลา ช่วยคุ้มครองปกป้องการ เกิดปัญหากับรถยนต์ที่คุณรักได้ ยกตัวอย่างเช่นป้องกันรถถูกลักขโมย รถยนต์หาย

รถเกิดอุบัติเหตุ หรือรถยนต์เสีย gps ติดตามรถ ยี่ห้อไหนดี จะมีการแจ้งเตือนโดยการโทรเข้า หรือส่ง SMS เมื่อมีเหตุไม่น่าไว้วาง ใจต่างๆเกิดขึ้น ทั้งยังสามารถมองเรื่องราวเดินทางของรถยนต์เหล่านั้น ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นกับรถยนต์ของคุณได้

8 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ GTS​
ติด GPS รถยนต์
ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี
การันตีด้วยประกาศนียบัตรมากมาย
ทีมวิศวกรชั้นนำระดับประเทศ
พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
Call Center 24 ชั่วโมง
โทรกลับหาลูกค้าทุกสายหากคู่สายเต็ม
ศูนย์บริการมืออาชีพมากกว่า 50 จังหวัด
ให้ลูกค้ามั่นใจสามารถเข้าแก้ไขได้ทุกที่
ผ่านการรับรองกรมการขนส่ง
ออกใบรับรองได้ภายใน 1 ชั่วโมง
รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน
ภายใต้สัมปทาน 3G
โปรแกรมใช้งานง่ายเพียง 2 คลิ๊ก
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
บริการหลังการขายดีเยี่ยม
พูดคุยเป็นกันเองไม่ทอดทิ้งลูกค้า

 แบรนด์ไหนดีในปัจจุบันสมาร์ทโฟน เข้ามามีบทบาทต่อ การใช้ชีวิตของผู้คนเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีที่นำ สมัยก็ยิ่งเข้ามาอำนวย ความสะดวกมากขึ้น เกือบจะทุกกิจกรรม เลยก็ว่าได้ที่สามารถใช้งาน ผ่านสมาร์ทโฟนได้โดยทันที ไม่ว่าจะเล่นเกมส์ ถ่ายรูป ท่องอินเตอร์เน็

หรือแม้กระทั้ง กระบวน การทำธุรกรรมการคลัง ก็สามารถทำได้อย่างสะดวก สบาย แถมยังไม่มีอันตรายอีกด้วย รวมทั้งหนึ่ง ในเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน ผู้คนหันมาใช้กันเยอะขึ้น นั้นก็คือ แผนที่นำทาง บนสมาร์ทโฟน หรือ Google map นั้นเองด้วยเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย ทำให้สมาร์ทโฟนมีฟีเจอร์ต่างๆมากขึ้น ซึ่ง GPS

เป็นสิ่งที่บริษัทผลิตโทรศัพท์ หลายๆ ค่ายได้พัฒนามาเรื่อย ให้สามารถนำทางได้ มีความรวดเร็ว สบาย ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งแอปเหล่านั้นจึงควรต้อง ใช้อินเตอร์เน็ตพร้อมๆ กัน แต่สิ่งที่สมาร์ทโฟนทำไม่ได้นั้นก็คือ การต่อว่าดตามรถยนต์นั้นเอง

นอกเสียจากคุณจำต้อง ทิ้งโทรศัพท์ไว้ภาย ในรถยนต์ ก็เลยจะสามารถติดตามได้ แม้กระนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากสมาร์ทโฟน ใครๆ ก็จำเป็นต้องใช้งานตลอด ระยะเวลาอยู่แล้วนั้นเองจะเลือกใช้ GPS ติดตามรถหรือ

สมาร์ทโฟนดี?อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ผู้คนจำนวนมาก คงจะรู้เรื่องแนวทาง การใช้งานของทั้งสองชนิดแล้ว แต่ถ้าหากถามว่า จะเลือกใช้แบบไหนดี? พวกเราก็อาจจะต้องแนะนำ ” ให้ใช้พร้อมๆกัน ”

โดยตัวเครื่อง GPS ติดตามรถก็อาจจะติดตั้งแล้วเชื่อมต่อ

ตรวจทานการใช้ งานผ่านสมาร์ทโฟน มองตำแหน่งการเคลื่อน ของรถยนต์ รับการแจ้งเตือนต่างๆผ่านสมาร์ทโฟน แล้วใช้ แอป Google map สำหรับการนำทาง ไปด้วยแต่ว่าสำหรับคนใดกันที่อยากเดินทางไกลๆฝ่าป่า ฝ่าเขา แน่ๆสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้

และยังเปลืองแบตเตอรี่ ของสมาร์ทโฟน ยิ่งบางรุ่นเปิดใช้งาน ไปนานๆ อาจส่งผลให้เครื่องร้อน เครื่องรวน ต้องเสียเงินซ่อมแซมเครื่อง หรือซื่อเครื่องใหม่ในที่สุด โดยเหตุนั้นสิ่งที่สามารถช่วยคุณ ได้เป็นการต่อว่าดตั้ง GPS Navigator นำทางไปด้วย จะช่วยทำให้คุณสามารถเดินทางถึง ที่หมายได้อย่างปลอดภัยแน่ๆหาซื้อ GPS

ติดตามรถได้จากที่ไหน ? ถ้าใครที่อยากหาซื้อ GPS ติดตามรถมาใช้งาน สักเครื่อง นำมาทดลองดูว่าจะใช้งาน ได้จริงหรือไม่? เราขอแนะนำ GPS Tracker รุ่น ST-901 ช่วยบอกตำแหน่งของรถยนต์ คุ้มครองรถหาย

สามารถรู้ตำแหน่ง เมื่อรถยนต์เสีย หรือเกิดอุบัติเหตุได้ และก็ยังสามารถดูออนไลน์ ได้ตลอดระยะเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย รายเดือนหรือทุกปี พร้อมค้ำประกัน การใช้แรงงาน 6 เดือน แล้วก็จัดตั้งง่ายๆด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีความเข้าใจ ด้านช่างก็ติดตั้งได้ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

ทุกคนคงเข้าใจกันแล้วนะคะว่า GPS ติดตามรถ และก็ Google map

บนสมาร์ทโฟนนั้นแตกต่างเช่นไร? การใช้งานและก็ คุณสมบัติ ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง รวมถึงจุดเด่น-ข้อเสีย ของอุปกรณ์ทั้งสองโดยมี สาระที่แตกต่าง ขึ้นกับผู้ใช้ว่ามีความต้องการจะติดตามรถยนต์ หรือปกป้องการโจรกรรม รวมไปถึงอุบัติเหตุต่างๆด้วย GPS ติดตามรถ

หรือต้องการใช้สมาร์ทโฟน สำหรับในการนำทางไปยังจุดต่างๆ แม้กระนั้นเพื่อ ความปลอดภัย การใช้งานวัสดุอุปกรณ์ทั้ง สองก็ควบคู่กันไป ก็ช่วยเพิ่มความอุ่นใจสำหรับเพื่อการเดินทางของคุณได้แน่นอน! ความปลอดภัยของรถเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน ถึงแม้รถจอดอยู่ในที่ ที่ปลอดภัยก็ตามก็อาจจะเป็นผลให้ รถยนต์ถูกลักขโมยได้เช่นกัน

รวมทั้งยิ่งจอดรถในที่มืดๆ ไม่ต้องบอกเลย จะยิ่งทำรถไม่ปลอดภัย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับแฟนรถยนต์ก็ควรหาสิ่งที่ ช่วยป้องกันรถได้ ซึ่งจะก่อให้เราอุ่นใจ ได้ไม่น้อยเลย แม้เอ๋ยถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยป้อง กันรถยนต์หายที่ดีเยี่ยมๆ คงหนีไม่พ้น GPS Tracker

เป็นวัสดุอุปกรณ์ ติดตามตำแหน่งรถ ที่สามารถรู้ตำแหน่งรถยนต์ ได้ละเอียดแล้วก็แม่นยำมากมาย และก็มีฟังก์ชันเสริมอื่นๆ ที่ช่วยคุ้มครองการโจรกรรมรถ ก้าวหน้าอีกด้วย ขอรับคุณรู้จัก GPS Tracker แค่ไหนแล้วทุกวันนี้วัสดุ อุปกรณ์ชนิดนี้จะมีอยู่หลาย รุ่นร่วมกัน แม้กระนั้นล่ะรุ่นจะมี ฟังก์ชั่นที่แตกต่างออกไป

ในวันนี้ผมจะมาบอก GPS Tracker ST-901 สามารถที่จะนำมาใช้ เพื่อทำอะไรได้บ้าง และใช้งานยังไง สำหรับมือใหม่ จะเป็นประโยชน์ได้มาก อย่างแน่แท้ ถ้าเช่นนั้นเรามาดูกันว่า GPS Tracker รุ่นนี้จะช่วยคุ้มครอง ป้องกันรถยนต์พวกเราได้ยังไง มีดังนี้นะครับ

GPS Tracker รุ่น ST-901 เหมาะสมใช้งานกับผู้ใดกันแน่ GPS Tracker จะมีอยู่หลายรุ่นร่วมกัน บ้างรุ่นจะมีฟังก์ชั่น การทำงานที่เช่นเดียวกัน แต่บ้างรุ่นจะทำงานที่แตกต่าง ขึ้นอยู่กับแต่ว่าบุคคลชอบ การทำงานแบบไหนมากยิ่งกว่ากัน แม้กระนั้นก็ต้องดู ด้วยว่ามีคุณภาพรึเปล่า สำหรับ GPS Tracker รุ่น ST-901

เป็นรุ่นที่นิยมลำดับแรกๆเพราะการทำงาน และฟังก์ชั่นต่างๆออกจะน่าสนใจ ซึ่งทำให้คนโดยมากเอาไปใช้งานกัน

 จะมีความเข้าใจค้นหา ตำแหน่งได้เก่งอยู่แล้ว สามารถนำไปใช้งานให้ เกิดคุณประโยชน์ได้ อาทิเช่น ร้านค้าให้เช่ารถยนต์ บริษัทขนส่ง ติดตามรถยนต์ คนภายในครอบครัว ด้านการทหาร ด้านตำรวจ รวมทั้งฯลฯ

เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้งานจริงๆ พวกเราสามารถค้นหา ตำแหน่งได้ง่าย เพราะรุ่นนี้จะแสดงข้อมูลแบบ Real-Time ข้อมูลล่าสุดจะ อัพเดทอยู่เสมอเวลา เป็นเรื่อง่ายเลย ถ้าเกิดปรารถนาตามรถคืนมาGps tracker รุ่น ST-901 สามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง

เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นเรื่อยโดยการทำ หน้าที่สำคัญๆ คือการตำหนิดตามตำแหน่งรถยนต์ หรือยานพาหนะ ซึ่งมีสาระได้หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น แท็กซี่ รถยนต์ขนส่ง ฯลฯ จากที่กล่าวไปนั้นสามารถเอา ไปใช้งานให้เกิด ประโยชน์ได้อย่างไม่ต้อง

สงสัยGps tracker รุ่น ST-901 เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม สามารถทำอะไรบ้างนั้น เรามาดูกันนะครับเราบางที อาจจะมองว่า GPS ติดตามรถยนต์มีสาระเพียง แต่การค้นหาตำแหน่งอย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นจริง แล้วมันมีประโยชน์มากกว่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านการขนส่ง เพราะว่าสามารถเฝ้าติดตาม การขนส่งของพนักงานอย่างใกล้ชิด ข้อมูลที่ส่งไปจะส่งข้อมูลแบบ Real-Time ซึ่งจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันนี้ให้มองเห็นทันทีช่วยให้พวก เราเฝ้าติดตามพนักงานขนส่งได้ ง่ายดายมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีสาระอื่นๆอยู่อีกมากมาย

เป็นเรื่องที่ไม่มีผู้ใด ต้องการที่จะให้เกิดขึ้น ซึ่งการตำหนิดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ จะช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่ารถยนต์ยังอย สายตาของเราตลอดเวลา Gps tracker ST-901 เป็นรุ่นที่หลายท่านนิยมใช้กันในลำดับต้นๆ เพราะว่าเป็นรุ่นทำอะไรได้หลายประเภทๆ มีฟังก์ชั่นแจ้งเตือน ซึ่งทำให้พวกเราอุ่นใจ ได้มากๆเลย

หากว่าไม่มีการแจ้งเตือน ก็มีความหมายว่ารถยนต์ ของเราไม่เป็นอันตราย รวมทั้ง Gps รุ่นนี้ใช้งานง่ายทั้งยังเว็บและ แอปพลิเคชั่น มือใหม่พึ่งหัดใช้ก็สามารถใช้อย่าง คล่องแคล่วในเวลาสั้้นๆผู้คนจำนวน ไม่ใช้น้อยคงจะทราบกันดี เลยขอรับว่า GPS Tracker หรือ GPS ติดตามรถยนต์

สามารถทำอะไรได้บ้าง ด้วยที่โลกกว้างขวาง การที่จะหาใครสักคน หรือหาสิ่งของต่างๆจะเป็นเรื่องยุ่งยากส่วน ตัวสำหรับเราเลย ทำให้ GPS ก็เลยมีบททาท ที่สำคัญที่จะค้นหาตำแหน่ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการเดินทางที่ใดไกลๆGPS ก็สามารถนำทางให้ได้ มีความแม่นยำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีความสะดวกและเร็ว

สนใจติดต่อแอดไลน์ @GeniusGTS

jum-jim.com

gps ติดรถยนต์ ยี่ห้อไหนดี
gps ติดรถยนต์ ยี่ห้อไหนดี

gps ติดรถยนต์ ยี่ห้อไหนดี

gps ติดรถยนต์ ยี่ห้อไหนดีGPS ติดตามรถเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนำทางซึ่งสามารถระบุ gpsติดรถยนต์ ยี่ห้อไหนดี หรือดูตำแหน่งของรถยนต์ได้ ว่ามีการเคลื่อนที่เกิด ขึ้นหรือเปล่า สามารถดูได้ตลอดระยะเวลา ช่วยคุ้มครองปกป้องการ เกิดปัญหากับรถยนต์ที่คุณรักได้ ยกตัวอย่างเช่นป้องกันรถถูกลักขโมย รถยนต์หาย

รถเกิดอุบัติเหตุ หรือรถยนต์เสีย GPS ติดตามรถยนต์ จีพีเอส ติดตาม จะมีการแจ้งเตือนโดยการโทรเข้า หรือส่ง SMS เมื่อมีเหตุไม่น่าไว้วาง ใจต่างๆเกิดขึ้น ทั้งยังสามารถมองเรื่องราวเดินทางของรถยนต์เหล่านั้น ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นกับรถยนต์ของคุณได้

8 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ GTS​
ติด GPS รถยนต์
ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี
การันตีด้วยประกาศนียบัตรมากมาย
ทีมวิศวกรชั้นนำระดับประเทศ
พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
Call Center 24 ชั่วโมง
โทรกลับหาลูกค้าทุกสายหากคู่สายเต็ม
ศูนย์บริการมืออาชีพมากกว่า 50 จังหวัด
ให้ลูกค้ามั่นใจสามารถเข้าแก้ไขได้ทุกที่
ผ่านการรับรองกรมการขนส่ง
ออกใบรับรองได้ภายใน 1 ชั่วโมง
รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน
ภายใต้สัมปทาน 3G
โปรแกรมใช้งานง่ายเพียง 2 คลิ๊ก
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
บริการหลังการขายดีเยี่ยม
พูดคุยเป็นกันเองไม่ทอดทิ้งลูกค้า

แบรนด์ไหนดีในปัจจุบันสมาร์ทโฟน เข้ามามีบทบาทต่อ การใช้ชีวิตของผู้คนเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีที่นำ สมัยก็ยิ่งเข้ามาอำนวย ความสะดวกมากขึ้น เกือบจะทุกกิจกรรม เลยก็ว่าได้ที่สามารถใช้งาน ผ่านสมาร์ทโฟนได้โดยทันที ไม่ว่าจะเล่นเกมส์ ถ่ายรูป ท่องอินเตอร์เน็

หรือแม้กระทั้ง กระบวน การทำธุรกรรมการคลัง ก็สามารถทำได้อย่างสะดวก สบาย แถมยังไม่มีอันตรายอีกด้วย รวมทั้งหนึ่ง ในเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน ผู้คนหันมาใช้กันเยอะขึ้น นั้นก็คือ แผนที่นำทาง บนสมาร์ทโฟน หรือ Google map นั้นเองด้วยเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย ทำให้สมาร์ทโฟนมีฟีเจอร์ต่างๆมากขึ้น ซึ่ง GPS

เป็นสิ่งที่บริษัทผลิตโทรศัพท์ หลายๆ ค่ายได้พัฒนามาเรื่อย ให้สามารถนำทางได้ มีความรวดเร็ว สบาย ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งแอปเหล่านั้นจึงควรต้อง ใช้อินเตอร์เน็ตพร้อมๆ กัน แต่สิ่งที่สมาร์ทโฟนทำไม่ได้นั้นก็คือ การต่อว่าดตามรถยนต์นั้นเอง

นอกเสียจากคุณจำต้อง ทิ้งโทรศัพท์ไว้ภาย ในรถยนต์ ก็เลยจะสามารถติดตามได้ แม้กระนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากสมาร์ทโฟน ใครๆ ก็จำเป็นต้องใช้งานตลอด ระยะเวลาอยู่แล้วนั้นเองจะเลือกใช้ GPS ติดตามรถหรือ

สมาร์ทโฟนดี?อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ผู้คนจำนวนมาก คงจะรู้เรื่องแนวทาง การใช้งานของทั้งสองชนิดแล้ว แต่ถ้าหากถามว่า จะเลือกใช้แบบไหนดี? พวกเราก็อาจจะต้องแนะนำ ” ให้ใช้พร้อมๆกัน ”

โดยตัวเครื่อง GPS ติดตามรถก็อาจจะติดตั้งแล้วเชื่อมต่อ

ตรวจทานการใช้ งานผ่านสมาร์ทโฟน มองตำแหน่งการเคลื่อน ของรถยนต์ รับการแจ้งเตือนต่างๆผ่านสมาร์ทโฟน แล้วใช้ แอป Google map สำหรับการนำทาง ไปด้วยแต่ว่าสำหรับคนใดกันที่อยากเดินทางไกลๆฝ่าป่า ฝ่าเขา แน่ๆสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้

และยังเปลืองแบตเตอรี่ ของสมาร์ทโฟน ยิ่งบางรุ่นเปิดใช้งาน ไปนานๆ อาจส่งผลให้เครื่องร้อน เครื่องรวน ต้องเสียเงินซ่อมแซมเครื่อง หรือซื่อเครื่องใหม่ในที่สุด โดยเหตุนั้นสิ่งที่สามารถช่วยคุณ ได้เป็นการต่อว่าดตั้ง GPS Navigator นำทางไปด้วย จะช่วยทำให้คุณสามารถเดินทางถึง ที่หมายได้อย่างปลอดภัยแน่ๆหาซื้อ GPS

ติดตามรถได้จากที่ไหน ? ถ้าใครที่อยากหาซื้อ GPS ติดตามรถมาใช้งาน สักเครื่อง นำมาทดลองดูว่าจะใช้งาน ได้จริงหรือไม่? เราขอแนะนำ GPS Tracker รุ่น ST-901 ช่วยบอกตำแหน่งของรถยนต์ คุ้มครองรถหาย

สามารถรู้ตำแหน่ง เมื่อรถยนต์เสีย หรือเกิดอุบัติเหตุได้ และก็ยังสามารถดูออนไลน์ ได้ตลอดระยะเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย รายเดือนหรือทุกปี พร้อมค้ำประกัน การใช้แรงงาน 6 เดือน แล้วก็จัดตั้งง่ายๆด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีความเข้าใจ ด้านช่างก็ติดตั้งได้ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

ทุกคนคงเข้าใจกันแล้วนะคะว่า GPS ติดตามรถ และก็ Google map

บนสมาร์ทโฟนนั้นแตกต่างเช่นไร? การใช้งานและก็ คุณสมบัติ ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง รวมถึงจุดเด่น-ข้อเสีย ของอุปกรณ์ทั้งสองโดยมี สาระที่แตกต่าง ขึ้นกับผู้ใช้ว่ามีความต้องการจะติดตามรถยนต์ หรือปกป้องการโจรกรรม รวมไปถึงอุบัติเหตุต่างๆด้วย GPS ติดตามรถ

หรือต้องการใช้สมาร์ทโฟน สำหรับในการนำทางไปยังจุดต่างๆ แม้กระนั้นเพื่อ ความปลอดภัย การใช้งานวัสดุอุปกรณ์ทั้ง สองก็ควบคู่กันไป ก็ช่วยเพิ่มความอุ่นใจสำหรับเพื่อการเดินทางของคุณได้แน่นอน! ความปลอดภัยของรถเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน ถึงแม้รถจอดอยู่ในที่ ที่ปลอดภัยก็ตามก็อาจจะเป็นผลให้ รถยนต์ถูกลักขโมยได้เช่นกัน

รวมทั้งยิ่งจอดรถในที่มืดๆ ไม่ต้องบอกเลย จะยิ่งทำรถไม่ปลอดภัย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับแฟนรถยนต์ก็ควรหาสิ่งที่ ช่วยป้องกันรถได้ ซึ่งจะก่อให้เราอุ่นใจ ได้ไม่น้อยเลย แม้เอ๋ยถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยป้อง กันรถยนต์หายที่ดีเยี่ยมๆ คงหนีไม่พ้น GPS Tracker

เป็นวัสดุอุปกรณ์ ติดตามตำแหน่งรถ ที่สามารถรู้ตำแหน่งรถยนต์ ได้ละเอียดแล้วก็แม่นยำมากมาย และก็มีฟังก์ชันเสริมอื่นๆ ที่ช่วยคุ้มครองการโจรกรรมรถ ก้าวหน้าอีกด้วย ขอรับคุณรู้จัก GPS Tracker แค่ไหนแล้วทุกวันนี้วัสดุ อุปกรณ์ชนิดนี้จะมีอยู่หลาย รุ่นร่วมกัน แม้กระนั้นล่ะรุ่นจะมี ฟังก์ชั่นที่แตกต่างออกไป

ในวันนี้ผมจะมาบอก GPS Tracker ST-901 สามารถที่จะนำมาใช้ เพื่อทำอะไรได้บ้าง และใช้งานยังไง สำหรับมือใหม่ จะเป็นประโยชน์ได้มาก อย่างแน่แท้ ถ้าเช่นนั้นเรามาดูกันว่า GPS Tracker รุ่นนี้จะช่วยคุ้มครอง ป้องกันรถยนต์พวกเราได้ยังไง มีดังนี้นะครับ

GPS Tracker รุ่น ST-901 เหมาะสมใช้งานกับผู้ใดกันแน่ GPS Tracker จะมีอยู่หลายรุ่นร่วมกัน บ้างรุ่นจะมีฟังก์ชั่น การทำงานที่เช่นเดียวกัน แต่บ้างรุ่นจะทำงานที่แตกต่าง ขึ้นอยู่กับแต่ว่าบุคคลชอบ การทำงานแบบไหนมากยิ่งกว่ากัน แม้กระนั้นก็ต้องดู ด้วยว่ามีคุณภาพรึเปล่า สำหรับ GPS Tracker รุ่น ST-901

เป็นรุ่นที่นิยมลำดับแรกๆเพราะการทำงาน และฟังก์ชั่นต่างๆออกจะน่าสนใจ ซึ่งทำให้คนโดยมากเอาไปใช้งานกัน

 จะมีความเข้าใจค้นหา ตำแหน่งได้เก่งอยู่แล้ว สามารถนำไปใช้งานให้ เกิดคุณประโยชน์ได้ อาทิเช่น ร้านค้าให้เช่ารถยนต์ บริษัทขนส่ง ติดตามรถยนต์ คนภายในครอบครัว ด้านการทหาร ด้านตำรวจ รวมทั้งฯลฯ

เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้งานจริงๆ พวกเราสามารถค้นหา ตำแหน่งได้ง่าย เพราะรุ่นนี้จะแสดงข้อมูลแบบ Real-Time ข้อมูลล่าสุดจะ อัพเดทอยู่เสมอเวลา เป็นเรื่อง่ายเลย ถ้าเกิดปรารถนาตามรถคืนมาGps tracker รุ่น ST-901 สามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง

เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นเรื่อยโดยการทำ หน้าที่สำคัญๆ คือการตำหนิดตามตำแหน่งรถยนต์ หรือยานพาหนะ ซึ่งมีสาระได้หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น แท็กซี่ รถยนต์ขนส่ง ฯลฯ จากที่กล่าวไปนั้นสามารถเอา ไปใช้งานให้เกิด ประโยชน์ได้อย่างไม่ต้อง

สงสัยGps tracker รุ่น ST-901 เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม สามารถทำอะไรบ้างนั้น เรามาดูกันนะครับเราบางที อาจจะมองว่า GPS ติดตามรถยนต์มีสาระเพียง แต่การค้นหาตำแหน่งอย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นจริง แล้วมันมีประโยชน์มากกว่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านการขนส่ง เพราะว่าสามารถเฝ้าติดตาม การขนส่งของพนักงานอย่างใกล้ชิด ข้อมูลที่ส่งไปจะส่งข้อมูลแบบ Real-Time ซึ่งจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันนี้ให้มองเห็นทันทีช่วยให้พวก เราเฝ้าติดตามพนักงานขนส่งได้ ง่ายดายมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีสาระอื่นๆอยู่อีกมากมาย

เป็นเรื่องที่ไม่มีผู้ใด ต้องการที่จะให้เกิดขึ้น ซึ่งการตำหนิดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ จะช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่ารถยนต์ยังอย สายตาของเราตลอดเวลา Gps tracker ST-901 เป็นรุ่นที่หลายท่านนิยมใช้กันในลำดับต้นๆ เพราะว่าเป็นรุ่นทำอะไรได้หลายประเภทๆ มีฟังก์ชั่นแจ้งเตือน ซึ่งทำให้พวกเราอุ่นใจ ได้มากๆเลย

หากว่าไม่มีการแจ้งเตือน ก็มีความหมายว่ารถยนต์ ของเราไม่เป็นอันตราย รวมทั้ง Gps รุ่นนี้ใช้งานง่ายทั้งยังเว็บและ แอปพลิเคชั่น มือใหม่พึ่งหัดใช้ก็สามารถใช้อย่าง คล่องแคล่วในเวลาสั้้นๆผู้คนจำนวน ไม่ใช้น้อยคงจะทราบกันดี เลยขอรับว่า GPS Tracker หรือ GPS ติดตามรถยนต์

สามารถทำอะไรได้บ้าง ด้วยที่โลกกว้างขวาง การที่จะหาใครสักคน หรือหาสิ่งของต่างๆจะเป็นเรื่องยุ่งยากส่วน ตัวสำหรับเราเลย ทำให้ GPS ก็เลยมีบททาท ที่สำคัญที่จะค้นหาตำแหน่ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการเดินทางที่ใดไกลๆGPS ก็สามารถนำทางให้ได้ มีความแม่นยำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีความสะดวกและเร็ว

สนใจติดต่อแอดไลน์ @GeniusGTS

กลับสู่หน้าหลัก – jum-jim