gps รถยนต์
gps รถยนต์ ติดจีพีเอส รถยนต์

gps รถยนต์ ติดจีพีเอส รถยนต์

 

gps รถยนต์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทำงานของซอฟต์แวร์ติดตาม GPS แบบเปิดรหัสร่วมกับ สมาร์ตโฟนสำหรับติดตาม gps รถยนต์ บันทึกเส้นทาง ความเร็ว ตำแหน่งของรถขนส่ง โดยตรวจสอบตำแหน่งพิกัด ด้วยการรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS แล้วส่งข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอื่น ๆ จากซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ ที่ติดตั้งในสมาร์ต

โฟนด้วยการรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์ เคลื่อนที่เช่น GPRS มาจัดเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงตำแหน่งและเส้นทางของรถขนส่งบนแผนที่ โดยนำไปใช้งานกับผู้ประกอบ การน้ำดื่มทิพย์เขลางค์ แล้วใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพ จากผู้ใช้งานจำนวน 15 คน

ผลการศึกษาการประเมินความพึง พอใจต่อการใช้งานระบบด้านการแสดงผล มีการจัด หมวดหมู่ข้อมูลสำหรับแสดงผลอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 การใช้รูปแบบของตัวอักษร อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านประสิทธิภาพ ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความถูกต้องของ

การแสดงผลบนแผนที่อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านการใช้งาน แผนที่มีความถูกต้องอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความสะดวกในการ ค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80

จากการศึกษาพบว่าสามารถ นำไปใช้งานทดแทน การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ การติดตาม ที่มีจำหน่ายอยู่ได้และมีค่าใช้จ่าย ในการใช้งานที่ถูกกว่า ในการแสดงตำแหน่งของรถขนส่งบนแผนที่ ได้ถูกต้องเมื่อกำหนด ให้ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ในระยะเวลา 7 วินาที

ในยุคปัจจุบันนั้นทุก ๆ คน คงทราบและรู้จักกับ GPS กันเป็นอย่างดี เพราะเราใช้งาน GPS กันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนใน ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยี GPS ติดมาด้วยแทบทุกเครื่องเป็นปัจจัยหลักไป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่วันนี้เราอธิบายกันถึงเรื่อง GPS ติดตามรถ ที่มีทั้งแบบ รายเดือน และ ไม่มีรายเดือนกัน เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

หลักการทำงานคร่าวๆ | gps รถยนต์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบ GPS คือระบบที่สามารถระบุตำแหน่งคน, อุปกรณ์ หรือสถานที่ต่าง

 1. อุปกรณ์ส่งสัญญาณ : อุปกรณ์ที่สามารถระบุพิกัดที่อยู่และส่งสัญญาณออกไปยังดาวเทียมได้ ตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟน, อุปกรณ์ GPS ต่าง ๆ เป็นต้น
 2. ดาวเทียม GPS : ดาวเทียม GPS จะโคจรอยู่รอบ ๆ โลก เพื่อรับพิกัดจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ซึ่งมีจำนวนมากในปัจจุบัน และสามารถส่งพิกัดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
 3. ส่วนควบคุม : เช่น จานรับสัญญาณ, เสารับสัญญาณ ที่มีสถานีภาคพื้นดินตามจุดต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วโลก ที่จะรับพิกัดมาแปลงลงบนซอฟต์แวร์ เพื่อแสดงผลให้สำหรับผู้ใช้งานเห็นในรูปแบบต่าง ๆ

ติด จี พี เอ ส รถยนต์

 

อุปกรณ์ GPS ที่เราถืออยู่ในมือนั้น จำเป็นต้องตัวรับสัญญาณ ดาวเทียม ซึ่งจะมีหน่วยการประมวลผล (CPU) ที่จะคอยแปลงรหัสสัญญาณพิกัด เพื่อนำมาใช้งานในโปรแกรมต่อไป ดังนั้นการรับส่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมต้องมีการใช้เครือข่ายเพื่อให้การรับส่งข้อมูลทำได้อย่างต่อเนื่อง

สรุปแล้วคืออุปกรณ์เราจะยิงสัญญาณ ออกไปยังดาวเทียม และดาวเทียมหลายดวงจะรับสัญญาณและสะท้อนกับ ดาวเทียมอีกหลายดวง เพื่อหาตำแหน่งที่รับสัญญาณที่ถูกต้อง และส่งกลับมาที่อุปกรณ์หรือสถานีภาคพื้น เพื่อแสดงตำแหน่งที่ อยู่บนพื้นโลกของเรานั้นเอง

จะใช้งาน จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตหรือไม่?

มาถึงตรงนี้ เราอาจะเริ่มสงสัยแล้วว่า และอุปกรณ์ของเรานั้นจะส่งสัญญาณออกไปได้อย่างไร และรับมาอย่างไร อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ GPS นั้นส่วนมากไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็ได้ แต่การส่งสัญญาณจะเป็นในรูปแบบยิงและรับ เป็นช่วง ๆ ซึ่งจะนำไปใช้งานในแบบที่เราไม่จำเป็นต้องการทราบที่อยู่ของเราแบบทุกย่างก้าว แต่ใช้เพื่อให้ทราบตำแหน่งปัจจุบันเพียงเท่านั้น

และดาวเทียมหลายดวงจะรับ สัญญาณและสะท้อน กับดาวเทียมอีกหลายดวง เพื่อหาตำแหน่งที่รับสัญญาณที่ถูกต้อง และส่งกลับมาที่อุปกรณ์ หรือสถานีภาคพื้น เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ บนพื้นโลกของเรานั้นเอง

ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อระบุ ตำแหน่งเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการนำทางได้ ส่วน GPS ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต จะสามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วและถี่มากขึ้น เพราะมีเครือข่ายสัญญาณ ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ตลอดเวลา จึงสามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้ใน การนำทางได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่า สถานที่นั้นสามารถรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่

เมื่อทราบการทำงานของ GPS กันแล้วก็เริ่มเข้าเรื่องกันได้เลย อย่างที่อธิบายไปข้างต้นนั้น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ GPS ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือ สัญญาณโทรศัพท์ จะสามารถส่งพิกัดตำแหน่งได้เป็นช่วง ๆ เท่านั้น ซึ่งการใช้งาน GPS ในปัจจุบันที่เรากันอยู่นั้น ต้องการความแม่นยำและแสดงให้เห็น การเคลื่อนไหวตลอดเวลาแบบ Real-Time นั่นเอง

ซึ่งการใช้งาน GPS ที่สามารถแสดงตำแหน่งที่ ตั้งได้ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการส่งสัญญาณที่ต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องใช้งานซิมการ์ดโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถ รับสัญญาณได้ตลอดเวลา และเมื่อใช้งานซิมการ์ดก็ จำเป็นต้องมีแม่ข่าย หรือเครือข่ายโทรศัพท์นั้น ๆ เราจึงจำเป็นต้อง จ่ายค่าเครือข่ายเหล่านั้นนั่นเอง

หลังจากที่เราอ่านสิ่งที่ผมอธิบายมาข้างต้น ก็น่าจะพอทราบกันได้บ้างแล้วใช้ไหมครับ ว่าความแตกต่างของมันอยู่ที่ การรับส่งสัญญาณได้ถี่แค่ไหน นั่นเอง หากคุณต้องการเพียงแค่ทราบตำแหน่งเป็นครั้งคราว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานแบบรายเดือน แต่หากคุณต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนและเป็น  ปัจจุบันก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายให้กับค่าบริการเครือข่ายดังกล่าว
เรามาดูข้อดี และ ข้อเสีย ของ GPS ติดตามรถ ไม่มีรายเดือน และ GPS ติดตามรถแบบที่เราจ่ายรายเดือนกัน

 

ติดตามรถ ไม่มีรายเดือน | gps รถยนต์

ข้อดี :

 • ไม่จำเป็นต้องจ่ายรายเดือน
 • อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานมาก เพราะอุปกรณ์จะส่งสัญญาณเป็นช่วง ๆ เท่านั้น

ข้อเสีย :

 • ไม่สามารถติดตามแบบ Real-Time หรือทราบตำแหน่งที่แน่นอนในปัจจุบันได้ (เพราะสัญญาณที่ส่งล่าสุด อาจจะเป็น 5-10 นาที ที่แล้ว
 • นำมาใช้เพื่อการนำทางไม่ได้ เพราะระบุตำแหน่งได้ช้าเกินไป อาจทำให้หลงทางได้ง่าย

 

GPS ติดตามรถ แบบรายเดือน

ข้อดี :

 • สามารถระบุตำแหน่งที่แม่นยำกว่า และเป็นปัจจุบันได้
 • สามารถนำไปใช้ในการติดตาม หรือ นำทางได้
 • ข้อเสีย :
  • จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กับเครือข่าย
  • จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงตลอดเวลา เช่น แบตเตอรี่ในมือถือ หรือในรถยนต์ ก็จะพ่วงกับแบตรถยนต์ เป็นต้น

  การใช้งาน GPS ติดตามรถ ทั้งแบบ จ่ายรายเดือน และไม่จ่ายรายเดือน นั้น ไม่ได้มีอันไหนแย่ไปกว่ากัน แต่เราควรทราบถึงการใช้งานของเราก่อนว่าจำเป็นหรือต้องการใช้ GPS ในรูปแบบใด หากเราต้องการทราบตำแหน่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

 • ก็ใช้แบบที่ไม่ต้องจ่ายรายเดือน แต่หากเราต้อง ใช้งานในการติดตาม หรือนำทาง ก็จำเป็นต้องใช้แบบจ่ายรายเดือนค่าใช้จ่ายของ GPS รายเดือนนั้น ในยุคนี้ ค่อนข้างถูกขึ้นมาก หากเทียบกับเมื่อก่อน เครือข่ายโทรศัพท์ในยุคปัจจุบันนั้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ไปแล้ว ดังนั้นส่วนมากจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ความแรงของสัญญาณรับส่ง เช่น 3G 4G และซอฟต์แวร์ นั่นเอง

 

สนใจติดต่อ GeniusGPS

jum-jim.com

ติดตั้ง gps
ติดตั้ง gps รปภ ให้ บริการให้คำปรึกษา

ติดตั้ง gps รปภ ให้ บริการให้คำปรึกษา

 

ติดตั้ง gps – บริษัท gps รปภ มีวิสัยทัศน์เป็นหัวหน้าสำหรับการวางแบบสินค้าด้านเทคโนโลยีที่ไม่ซ้ำใครในท้องตลาด และได้ผลิตภัณฑ์ที่ก้าวสู่คุณภาพลำดับโลกด้านเทคโนโลยีได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยการทำงานที่ผ่านมาที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า ด้านการวางแบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ในสหรัฐอเมริกา จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ ติดตั้งgps  ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเราคอยเน้นและอบรมให้พนักงานของพวกเราทุกคนปฏิบัติงานด้วยใจ ภายใต้แผนการบริษัท “คุณธรรมนำธุรกิจ”

ซึ่งพวกเราขอข้อตกลงว่าพวกเราจะนำคุณธรรมมาใช้ในลัษณะของการปฏิบัติการและการบริการลูกค้าทุกคน สังคมไทยจะน่าอยู่เพิ่มขึ้น ถ้าทุกคนมีคุณธรรมในหัวใจ พวกเราขอเป็นส่วนนึงในสังคมไทยที่จะใช้คุณธรรมมานำธุรกิจ

GSM ย่อมาจาก“ Global System for Mobile Communications” มันเป็นคุณลักษณะของโครงสร้างรากฐานเครือข่ายไม่มีสาย เป็นที่รู้จักกันในนาม “Groupe Special Mobile” ระบบดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วได้รับการปรับปรุงโดยสถาบันกฏเกณฑ์โทรคมนาคมยุโรป ระบบเปิดตัวเมื่อปลายปี

เพื่อที่จะเป็นโอกาสทางให้กับ ทางเข้า geniustracks ระบบอนาล็อก เดิมทีมันเกิดการวางแผนที่จะทำงานเจาะจงในประเทศในยุโรป แม้กระนั้นในต่อมาได้เริ่มต้นแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก ตอนนี้สถาปัตยกรรมเครือข่าย GSM มีเสถียรรูปและระบบได้รับการปรับแต่งให้จัดการงานกับ

 

บริษัท gps รปภ องค์ประกอบเครือข่ายล่าสุด

ปัจจุบันเครือข่าย GSM ปฏิบัติงานบนคลื่นความถี่ 850MHz, 900MHz, 1800MHz และ 1900MHz โทรศัพท์ GSM ใช้ซิมการ์ดเป็นตัวตนของบัญชีลูกค้า ซิมการ์ดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายจากโทรศัพท์ GSM เครื่องหนึ่งไปยังโทรศัพท์ GSM เครื่องอื่นและเบอร์โทรยังอาจจะไม่ปรับเปลี่ยนGPS Navigator ใช้เพื่อกล่าวเส้นทางไปยังจุดหมายที่ต้องการ มีราคาไม่ราคาสูง จะมีตัวรับคำสัญญาณ GPS เป็นตัวหลัก และประเมินผลพร้อมชี้ให้เห็นตำแหน่งบนจอเครื่อง

GPS Tracking ใช้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลการสัญจรของรถ จำแนกได้เป็น 2 ประเภทGPS Tracking Off-line เก็บข้อมูล ตำแหน่ง ช่วง และความรวดเร็ว ไว้ที่ตัวเครื่อง เพื่อเปิดดูย้อนข้างหลัง โดยไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าใช้จ่ายเพิ่มเตืมในส่วนของคำสัญญาณ GPRS
GPS Tracking Real-time บริษัท gps รปภ เก็บข้อมูล ตำแหน่ง ขณะ และความรวดเร็ว ไว้ที่ตัวเครื่อง

และยังเข้าเซิฟเวอร์มาเพื่อจะดู gps gf 07 วิธี ใช้ ตำแหน่งปัจจุบันได้โดยทันที โดยจะควรค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงสัญญาณ GPRS ด้วยโดยสังกัดแพคเกจที่เฟ้นใช้ และจะมีโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานในเวลาเดียวกันกันไป โดยฟังค์ชั่นหลักคือการชมตำแหน่งรถหลักแนวทางการทำงานของ

 

GPSคือการคำนวณระยะทางณ เวลาดาวเทียมกับเครื่อง GPS

ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ระยะทางจากดาวเทียมอย่างต่ำ 3 ดวง เพื่อจะให้ได้ตำแหน่งที่แน่ๆ ซึ่งเมื่อเครื่อง GPS สามารถรับข้อตกลงณจากดาวเทียมได้ 3 ดวงขึ้นไปแล้ว จะมีคำนวณระยะทางขณะดาวเทียมถึงเครื่อง

GPS โดยจากสูตรบวกลบคูณหารทางฟิสิกส์คือ ความเร็ว X ณ เวลา = ระยะทาง โดยดาวเทียมทั้ง 3 ดวงจะส่งข้อตกลงณ gps fashion ที่เช่นกันมายังเครื่อง GPS โดยความเร็วแสง (186,000 ไมล์ต่อวินาที) แต่ระยะเวลาสำหรับในการรับคำสัญญาณได้จากดาวเทียมแต่ละดวงนั้นจะไม่เท่ากัน เพราะระยะทางไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น

ดาวเทียม 1 : ช่วงเวลาสำหรับการส่งข้อตกลงณจากดาวเทียมดวงแรกถึงเครื่อง GPS คือ 0.10 วินาที ระยะทางขณะดาวเทียมกับ GPS คือ 18,600 ไมล์ (186,000 ไมล์ต่อวินาที X 0.10 วินาที = 18,600 ไมล์) ด้วยเหตุนี้ตำแหน่งเดี๋ยวนี้ก็จะสามารถเป็นจุดใดก็ได้เช่นกันในวงกลมที่มีรัศมี 18,600 ไมล์ ซึ่งจะมีความเห็นว่าดาวเทียมเพียงดวงเดียวยังไม่อาจจะพูดตำแหน่งที่แน่ๆได้

ดาวเทียม2 : ระยะเวลาสำหรับใน บริษัท gps รปภ การส่งสัญญาณจากดาวเทียมดวงแรกถึงเครื่อง GPS คือ 0.08 วินาที ระยะทางเวลาดาวเทียมกับ GPS คือ 13,200 ไมล์ (186,000 ไมล์ต่อวินาที X 0.08 วินาที = 13,200 ไมล์) ด้วยเหตุฉะนี้ตำแหน่งปัจจุบันนี้ก็จะสามารถเป็นจุดใดก็ได้เหมือนกันในจุด Intersect ระหว่างวงกลมจากดาวเทียมดวงแรกกับดาวเทียมดวงที่ 2

ดาวเทียม3 : ระยะเวลาสำหรับการส่งคำสัญญาณจากดาวเทียมดวงแรกถึงเครื่อง GPS คือ 0.06 วินาที ระยะทางตอนดาวเทียมกับ

GPS คือ 11,160 ไมล์ (186,000 ไมล์ต่อวินาที X 0.06 วินาที = 11,160 ไมล์) ดังนั้นตำแหน่งตอนนี้ก็จะสามารถเป็นจุดใดก็ได้เหมือนกันในจุด Intersect ช่วงวงกลมจากดาวเทียมทั้ง 3 ดวง

จะแสดงตัวได้ว่าจะเหลือตำแหน่งอยู่ 2 จุดที่บริเวณวงกลมทั้ง 3 ตัดกันคือตำแหน่งที่อยู่ภายในอวกาศ ซึ่งแน่นอนว่าพวกเราไม่สามารถไปอยู่ในอวกาศได้ตำแหน่งนี้จะถูกตัดทิ้งอัตโนมัติโดยเครื่อง

GPS อีกตำแหน่งคือตำแหน่งบนพื้นโลกซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเรายืนจับเครื่อง GPS อยู่นั้นเอง ซึ่งความแม่นยำถูกต้องของตำแหน่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนดาวเทียมที่สามารถรับข้อตกลงณได้ในระหว่างที่นั้นถ้ามีมากมายยิ่งกว่า 3 ดวงก็จะขนาดที่เล็กมากเพิ่มขึ้น และก็ขึ้นกับเครื่อง

GPS ด้วย ถ้าเป็นเครื่องที่มีราคาสูง (ซึ่งมักใช้เฉพาะเจาะจงงาน) ก็จะมีความถูกต้องแม่นยำถูกต้องเพิ่มขึ้นจีพีเอสติดตาม วิธีการใช้งานจะถูกใช้ประโยชน์สำหรับในการติดตามยานพาหนะ รถยนต์ หรือแม้จนถึงสัตว์เลี้ยง จำนวนมากใช้เพื่อจะคุ้มครองการสูญหาย โดยพวกเราสามารถแยกแยะจีพีเอสติดตามได้ออกเป็น 2 แบบร่วมกัน คือ

เครื่องมือจีพีเอสติดตามแบบออฟไลน์ตรวจตราความเป็นมาได้อย่างเดียว ไม่สามารถที่จะตรวจดูตามระหว่างจริงได้

เครื่องไม้เครื่องมือจีพีเอสติดตามแบบ บริษัท gps tracking ออนไลน์หรือกึ่งออฟไลน์ ซึ่งจะปฏิบัติการเข้าร่วมกับเครื่องมือตัวอย่างเช่นมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ที่พวกเราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบล่าสุดได้ และยังสามารถดูความเป็นมาการสัญจรย้อนข้างหลังได้โดยทันทีอีกต่างหาก

 

GPS ในชีวิตประจำวัน

ระบบ GPS ปรับปรุงให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยเหตุว่าปริมาณวิธีการใช้งานที่มากขึ้น ไม่เหมือนกับในสมัยก่อนที่จะใช้กันในวงการทหารอย่างเดียวเท่านั้น เดี๋ยวนี้กลับเปลี่ยนเป็นทุกเครื่องมี GPS อยู่ด้านในมือกันหมดแล้ว

พวกเราสามารถใช้ gps ในการ บริษัท gps ในไทย ติดตามผลิตภัณฑ์ของเรา สัตว์เลี้ยงคนที่พวกเรารัก ได้แบบ เวลาจริงสำหรับธุรกิจ การผสมผสาน เทคโนโลยี gps เข้ากันกับธุรกิจของ ท่าน ส่งผลให้ การเดินทาง ความไม่เป็นอันตราย สบายสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นสมรรถภาพของระบบติดตาม (GPS TRACKING SYSTEM)

ระบบแจ้งเตือนผ่านทาง Application บริษัท gps รปภ กำหนดตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถชมความรวดเร็วที่ใช้เพื่อการขับขี่ชมเส้นทางการวิ่งย้อนหลัง 6 เดือนชมฐานะเครื่องจักรกล ติดเครื่อง/ดับเครื่องระบบแจ้งเตือนเมื่อรถวิ่งเกินความเร็ว ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถวิ่งออกนอกพื้นที่

ระบบแจ้งเตือนเมื่อตัวเครื่อง Tracker มีอุปสรรคระบบแจ้งเตือนเมื่อรถถูกลาก หรือติดเครื่อง/ดับเครื่องระบบแจ้งเตือนไม่ได้รับไฟจากรถ หรือ เสาคำสัญญาณถูกตัดรายงานกราฟดีกรีน้ำมันสำหรับรถใหญ่ ตรวจดูวิธีการใช้น้ำมัน คุ้มครองการทุจริตรายงานรูปแบบการทำงานของเซ็นเซอร์ต่างๆ อย่างเช่น รายงานการ เปิด/ปิด แอร์ , ดัมพ์ , ประตู

รายงานวิธีใช้งานรถ แบบรายวัน/เดือน อย่างละเอียด ทั้งช่วงจอด ระหว่างวิ่ง ระยะทาง เส้นทาง ฯลฯ เจาะจงพื้นที่ที่อนุญาติให้รถวิ่งได้

พร้อมระบบแจ้งเตือนรถออกนอกพื้นที่เสริมเติมจุดสถานที่ (POI) ได้เองไม่จำกัด พร้อมรายงานการเข้า-ออก และระบบแจ้งเตือนสามารถสร้างกลุ่มย่อยให้ควบคุมจัดแจงรถในแต่ละภาคส่วนได้ไม่จำกัดระบบ GPS รู้การกระทำการเคลื่อนขี่ได้อย่างไร

การสั่งการความประพฤติปฏิบัติการเคลื่อนขี่ของพนักงานขับรถทุกคนด้วยการใช้ GPS เป็นตัวกลาง จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้ากันกับศูนย์ควบคุมจัดแจงการเดินรถแบบเรียลไทม์ กล่าวเนื้อหาข้อมูลต่างๆ แจ่มกระจ่าง ดังเช่น ระดับความรวดเร็ว ข้อมูลวิธีใช้ความรวดเร็วทันใจตลอดการเดินทาง ชั่วโมงขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของตัวรถบัดนี้ด้วย

รถประเภทไหนบ้างที่จะต้องจัดตั้ง GPS กรมการขนส่งทางบก เฉพาะเจาะจงให้รถโดยสารทุกชนิดและรถตู้ (เว้นแค่รถหมู่ 4 ที่วิ่งสายหลักและสายย่อยไปตามชุมชน และรถหมวด 1 ที่วิ่งด้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รถวิ่งภายในภูมิภาค และรถลากจูง) และรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ที่มีการจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ต้องเกิดการจัดตั้ง GPS ที่คุณลักษณะพร้อมระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปตามการประกาศของกรมฯ ทุกคัน ดังเช่นว่า ข้อมูลการขับขี่ ผู้ขับขี่เป็นคนไหน ฯลฯ โดยจะมี เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ หรือที่เรียกว่า เครื่อง DLT โดยยิ่งไปกว่านั้น

ส่วนรถที่มีการจดทะเบียนไว้ก่อนวัน บริษัท gps รปภ ที่เฉพาะเจาะจงต้องเกิดการดำเนินงานติดตั้ง และเชื่อเรื่องมโยงข้อมูล หรือมีการแก้ไขเกี่ยวกับเครื่องบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาอันเหมาะสมที่กำหนด ก็เลยจะสามารถต่ออายุทะเบียนรถได้เมื่อถึงเฉพาะเจาะจงในอนาคต

8 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ GTS​
ติด GPS รถยนต์
ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี
การันตีด้วยประกาศนียบัตรมากมาย
ทีมวิศวกรชั้นนำระดับประเทศ
พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
Call Center 24 ชั่วโมง
โทรกลับหาลูกค้าทุกสายหากคู่สายเต็ม
ศูนย์บริการมืออาชีพมากกว่า 50 จังหวัด
ให้ลูกค้ามั่นใจสามารถเข้าแก้ไขได้ทุกที่
ผ่านการรับรองกรมการขนส่ง
ออกใบรับรองได้ภายใน 1 ชั่วโมง
รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน
ภายใต้สัมปทาน 3G
โปรแกรมใช้งานง่ายเพียง 2 คลิ๊ก
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
บริการหลังการขายดีเยี่ยม
พูดคุยเป็นกันเองไม่ทอดทิ้งลูกค้า

 

jum-jim.com